20فوریه2017

در تاریخ جهان، هر لحظه عظیم و تعیین كننده، پیروزی نوعی عشق است.

بازديد امروز : 49 بازديد روز گذشته : 183 بازديد اين هفته : 49 بازديد اين ماه : 3096 مجموع آمار بازديد ها : 836574