06دسامبر2016

شادی زمانی میسر می شود که برای رسیدن به اهداف خود بکوشیم اما زندانی آنها نشویم.

بازديد امروز : 49 بازديد روز گذشته : 164 بازديد اين هفته : 213 بازديد اين ماه : 916 مجموع آمار بازديد ها : 823290