23اکتبر2018

اگر من دوردستها را می بینم، تنها به دلیل این است كه سوار بر غول تجربیات گذشتگانم

بازديد امروز : 54 بازديد روز گذشته : 112 بازديد اين هفته : 166 بازديد اين ماه : 1611 مجموع آمار بازديد ها : 901351