27می2018

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کارهای بزرگ را ندارد.

بازديد امروز : 89 بازديد روز گذشته : 109 بازديد اين هفته : 789 بازديد اين ماه : 1237 مجموع آمار بازديد ها : 880125