23جولای2018

کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است.

مدیریت امور اداری

مدیریت امور اداری

    این مدیریت دارای زیرمجموعه‌های اداره دبیرخانه، اداره خدمات و نقلیه، كارگزینی و رفاه اجتماعی و اداره تداركات و انتظامات بوده است و ضمن هماهنگی زیر مجموعه‌های مذكور با مدیریت مالی در انجام امور استخدامی، تشكیلاتی و خدماتی فعالیت می‌نماید از فعالیتهای بخش كارگزینی می توان به انجام كلیه امور مربوط به پرسنل تحت پوشش قانون كار، به روز نگه داشتن تقویم تمدید قرار دادها و احكام آزمایشی و پیگیری مستمر جهت تكمیل مدارک كاركنان، هماهنگی جهت اصلاح و تطبیق پست‌های سازمانی جدید و قدیم می توان نام برد در بخش نقلیه،‌ یك دستگاه مزدا وانت دوکابین در امورات اداری نقش مهمی دارد.

 

اهم وظایف مدیر امور اداری       

- کسب آگاهیهای لازم در رابطه با قوانین و مقررات مربوط.

- نظارت بر روند فعالیت ها و کارکرد مجموعه تحت سرپرستی.

- بازنگری و تشخیص کاستیها یا تهدیدهای زیر مجموعه تحت سرپرستی و ارائه رهنمودهای لازم برای رفع نواقص .

- نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان – امور مربوط به جذب یا انفصال – محاسبه مرخصی های روزانه، ماهانه و سالانه و سایر امور اداری مربوطه.

- صدور ابلاغ مرخصی‌ها، ماموریت‌ها و... براساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.

- نظارت بر حضور مرتب کارکنان غیر آموزشی دانشکده و انجام اقدامات لازم در مورد غیبت آنها با اطلاع و نظر ریاست آموزشکده.

- انجام کلیه امور حقوقی و قراردادهای پیمانکاری، اجاره ، ورزشی و... .

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط از طرف مقام مافوق.

 

آمار كاركنان مرکز

  رسمی آزمایشی قراردادی طرح دائم قراردادی کار معین جمع
مرد زن مرد زن مرد زن  
زیر دیپلم - - - - 2 - 2
دیپلم 1 - 2 2 - - 5
فوق دیپلم - - 1 - - - 1
لیسانس - - 5 2 - - 7
فوق لیسانس - - 1 - - - 1
جمع 1 - 7 4 2 - 16

 

 

بازديد امروز : 32 بازديد روز گذشته : 163 بازديد اين هفته : 32 بازديد اين ماه : 3302 مجموع آمار بازديد ها : 887172