27می2017

دانش خود را تقسیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.

مسئولین پیشین

 مسئولین پیشین معاونت سما:

جناب آقای سید محمد حسینی از مهر ماه سال 1380 همزمان با تأسیس حوزه معاونت سما واحد نور در ابتدا به عنوان مسئول راه اندازی و سپس با سمت معاون امور سما تا سال 1387 با دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور همکاری داشته‌اند.

علاوه بر راه‌اندازی دبیرستان، تأسیس پیش‌دانشگاهی بزرگسالان در سال 1382، دانشکده در سال 1384، هنرستان کاردانش پسرانه در سال 1388 و پیگیری اخذ زمین جهت احداث ساختمان اصلی دانشکده از جمله فعالیت های ایشان در طول مدت همکاری بوده است.

 

 

 

 

 

جناب آقای آرش یزدانی از سال 1387 تا سال 1388 با حوزه معاونت سما واحد نور همکاری داشته‌اند.

از جمله فعالیت‌های ایبشان احداث ساختمان شماره 2 آموزشکده (هنرستان کار و دانش) در تابستان سال 1388 بوده است.

 

 

 

 

 

بازديد امروز : 136 بازديد روز گذشته : 117 بازديد اين هفته : 834 بازديد اين ماه : 4017 مجموع آمار بازديد ها : 852249