23جولای2018

همواره لحظه ای پیش می آید كه دری گشوده می شود و به آینده اجازه ورود می دهد.

معاونت سما

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد نور:

دکتر حسام‌الدین سالاریان

 • دكتری مکانیک باگرايش تبدیل انرژی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • واحد علوم و تحقيقات در سال 1390،
 • استاديار و عضو هيأت علمي تمام وقت واحد 
 • متولد 1344 

 

اهم وظایف و اختیارات:

 • برنامه‌ریزی برای اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و طرح‌های ابلاغ شده از سازمان سما.
 • برنامه‌ریزی برای تجهیز فضاهای آموزشی، فرهنگی و دانشجویی به وسایل و امکانات آموزشی و کمک‌ آموزشی.
 • برنامه‌ریزی برای توسعه پیشرفت تحصیلی و شایستگی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان سما.
 • سازماندهی و هدایت و رهبری عوامل انسانی حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشی و فرهنگی واحد دانشگاهی برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌ها.
 • نظارت و ارزشیابی از فرآیند اجرای برنامه‌های ابلاغ شده از سازمان سما و سرپرستی و شورای سیاست‌گذاری سازمان سما در استان مازندران.
 • مدیریت و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مربوط به امور مالی، دریافت شهریه، هزینه‌ها و عملکرد مالی مراکز آموزشی و فرهنگی سما.
 • تحقیق و پژوهش در حیطه وظایف و کاربرد نتایج حاصله برای پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌ها.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی (صندوق رفاه، امور انظباطی، مرکز مشاوره، خوابگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و تغذیه ...).
بازديد امروز : 30 بازديد روز گذشته : 163 بازديد اين هفته : 30 بازديد اين ماه : 3300 مجموع آمار بازديد ها : 887170