22سبتامبر2017

شاید ثمره کلام دلنشینی را که امروز بر زبان می آورید، فردا بچشید.

بازديد امروز : 50 بازديد روز گذشته : 62 بازديد اين هفته : 387 بازديد اين ماه : 2372 مجموع آمار بازديد ها : 868009