22سبتامبر2017

اگر من دوردستها را می بینم، تنها به دلیل این است كه سوار بر غول تجربیات گذشتگانم

بازديد امروز : 50 بازديد روز گذشته : 62 بازديد اين هفته : 387 بازديد اين ماه : 2372 مجموع آمار بازديد ها : 868009