22سبتامبر2017

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کارهای بزرگ را ندارد.

بازديد امروز : 50 بازديد روز گذشته : 62 بازديد اين هفته : 387 بازديد اين ماه : 2372 مجموع آمار بازديد ها : 868009