23جولای2018

به جای این که به تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن کنید.

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد نور:

مهندس سید محمود حسینی

 • فوق لیسانس برق با گرايش الکترونیک از دانشگاه سمنان سال 1388،
 • و عضو هيأت علمی تمام وقت واحد 
 • متولد 1359

 

اهم وظایف معاون امور آموزشی و پژوهشی:

 • برنامه‌ریزی میان مدت و سالانه دانشکده در خصوص امور آموزشی و پژوهشی.
 • استفاده از مشارکت کارکنان در تولید طرح و برنامه‌ها.
 • پیش‌بینی و اعلام نیاز عوامل انسانی مورد نیاز.
 • سازماندهی نیروی انسانی حوزه مدیریت.
 • برنامه‌ریزی برای ارتقا شایستگی حرفه‌ای کارکنان.
 • برنامه‌ریزی برای ارتقا پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
 • اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی.
 • تمهید مقدمات و امکانات لازم برای فراخوانی اعضای هیأت علمی.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و طرح.
 • نظارت بر نحوه ارزشیابی از فرایند اجرای طرح و برنامه.
 • نظارت بر ارزشیابی از عملکرد کارکنان.
 • تشویق از عملکرد کارکنان فعال.
 • بهبود نگرش مثبت کارکنان کمتر فعال برای تلاش و کوشش بیشتر.
 • اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان مرکزی.
 • شرکت در گردهمایی و جلسات.
 • پیش بینی منابع مادی مورد نیاز برای اجرای طرح و برنامه.
 • نظارت بر نحوه تولید آئین‌نامه‌های اجرائی داخلی.
 • تهیه گزارش بصورت ماهانه، نیمسال و سالانه.
 • ارائه گزارش عملکرد عوامل انسانی به رئیس آموزشکده.
 • انتخاب مدیران، کارشناسان و کارکنان فعال برای حوزه معاونت.
 • ارتقا دانش، نگرش و مهارت خود در ارتباط با شرح وظائف.
 • نظارت بر نحوه اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
 • رعایت قوانین و مقررات، مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص آموزشکده‌ها.
 • انجام امور ارجاعی.
بازديد امروز : 32 بازديد روز گذشته : 163 بازديد اين هفته : 32 بازديد اين ماه : 3302 مجموع آمار بازديد ها : 887172