23جولای2018

اگر من دوردستها را می بینم، تنها به دلیل این است كه سوار بر غول تجربیات گذشتگانم

فرم کارآموزی

 

مراحل کارآموزی:

مرحله اول- دانشجویان محترم بعد از دریافت و تکمیل فرم شماره 1 و 2 کارآموزی به معاونت آموزشی و پژوهشی مراجعه نمایند و سپس جهت دریافت فرم معرفی نامه کارآموزی به واحد آموزش مراجعه نمایند.

مرحله دوم- دانشجویان در حین و پس از اتمام دوره کارآموزی مابقی فرم ها را تکمیل و همراه با کتابچه کارآموزی (راهنمای گزارش کارآموزی) به استاد مربوطه تحویل نمایند.

 

کارآموزی - فرم 1

کارآموزی - فرم 2

کارآموزی - فرم 3

کارآموزی - فرم 4

کارآموزی - فرم 5

کارآموزی - فرم 6

کارآموزی - فرم 7

کارآموزی - فرم 8

کارآموزی - فرم 9

کارآموزی - فرم 10

 

بازديد امروز : 32 بازديد روز گذشته : 163 بازديد اين هفته : 32 بازديد اين ماه : 3302 مجموع آمار بازديد ها : 887172