23اکتبر2018

همواره لحظه ای پیش می آید كه دری گشوده می شود و به آینده اجازه ورود می دهد.

اطلاعیه مهم ثبت نام دوره کارشناسی

کلیه دانشجویان ترم آخر دوره کاردانی این دانشکده که تمایل به ثبت نام و شرکت در دوره کارشناسی رشته‌های دایر همین حوزه را دارند هر چه سریعتر در اسرع وقت به امور آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

بازديد امروز : 50 بازديد روز گذشته : 112 بازديد اين هفته : 162 بازديد اين ماه : 1607 مجموع آمار بازديد ها : 901347