23اکتبر2018

اگر من دوردستها را می بینم، تنها به دلیل این است كه سوار بر غول تجربیات گذشتگانم

بازديد امروز : 52 بازديد روز گذشته : 112 بازديد اين هفته : 164 بازديد اين ماه : 1609 مجموع آمار بازديد ها : 901349