13دسامبر2018

در تاریخ جهان، هر لحظه عظیم و تعیین كننده، پیروزی نوعی عشق است.

بازديد امروز : 6 بازديد روز گذشته : 82 بازديد اين هفته : 324 بازديد اين ماه : 989 مجموع آمار بازديد ها : 905718