23اکتبر2018

شاید ثمره کلام دلنشینی را که امروز بر زبان می آورید، فردا بچشید.

بازديد امروز : 50 بازديد روز گذشته : 112 بازديد اين هفته : 162 بازديد اين ماه : 1607 مجموع آمار بازديد ها : 901347